这是一种朴素的生活方式

  • 幻灯片:15
下载演示
Olomoucký kraj Soutěž Úřad na cestě k rovnosti Za Krajský úřad Olomouckého kraje Ředitel

Olomoucký kraj Soutěž Úřad na cestě k rovnosti Za Krajský úřad Olomouckého kraje Ředitel Ing。Lubomír Baláš Personalistka Bc。莫妮卡Bartova

Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Olomoucký kraj•Zastupitelstvo Olomouckého kraje - 55 členů•Rada Olomouckého kraje -

Olomoucký kraj•Zastupitelstvo Olomouckého kraje - 55 členů•Rada Olomouckého kraje - 11 členů•6 výborů•11 komisí - mj。Komise pro rodinu a sociální záležitosti Vedení Olomouckého kraje:•Ladislav Okleštěk, hejtman•7 náměstků + 3 členové rady

Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje•••ředitel Ing。杂志刊登巴拉š1

Olomoucký kraj Krajský úřad Olomouckého kraje•••ředitel Ing。Lubomír Baláš, 1 útvar 15 odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje 47 oddělení poměr ve vedoucích pozicích 52%Ž / 48%M 546 zaměstnanců a zaměstnankyň (z toho žen: 379, z toho mužů: 168)

Strategické dokumenty s cíli v oblasti rovných příležitostí a slaďování•Programové prohlášení雷迪

Strategicke dokumenty s刺梨v oblasti rovnych přiležitosti slaďovani•Programove prohlaš埃尼雷迪Olomouckeho kraje 2016 -2020•Koncepce rodinne politiky Olomouckeho kraje zohledňuje rovne přiležitostiμžůžen ve většěaktivit。•选择策略rozvoje uzemniho obvodu Olomouckeho kraje obsahuje cile祖阿曼ěř烯na slaďovani rodinneho, pracovniho一osobnihoživota, zejmena priorita a . 3 Podpora rovnych přiležitosti一prorodinnych aktivit•Dlouhodoby祖阿曼ěr vzdělavani soustavy Olomouckeho kraje一rozvoje vzdělavaci•Eticky kodex•Pracovniř广告Krajskeho uřadu Olomouckeho kraje

benefit pro zaměstnance•Firemní mateřská škola - denní péče pro děti od 2

Benefity亲祖阿曼ěstnance•Firemni伴侣ř平方公里列阵š可乐——denni peče pro děti od 2 - 7让zřizena roce v 2017年provoz MŠfinancovan z rozpoč涂好,provozni doba uzpůsobena锅řebam rodičů,kapacita 42雾•保诚žna pracovni doba vč。možnosti úprav dle specifických požadavků v odůvodněných případech•Částečné úvazky•Neplacené volno nad rámec dovolené•Indispoziční volno - 4 dny/rok

福利专家zaměstnance•Příspěvek na stravování (elektronické stravenky na čipové kartě)•Čerpání

Benefity亲祖阿曼ěstnance•Přispěvek na stravovani (elektronicke stravenky načipove赛车ě)•Čerpani stravneho - v hlavni budověkraje vydejna obědůkantyna,——velky vyběr restauraci v blizkosti pracovištěvč。smluvnich obchodů,jidelni mistnosti v každe budověpro důstojnou konzumaci vlastnich obědů•Č作为žv rozsahu 1 d na oběhodiny•Osobni učet - Cafeterie(čipova karta)•莫žnosti využ来Sport&kultura, Cestovani, Ubytovani,健康,咱žitky, Vzdělavani, Jazykove kurzy,汽车ško, Zdravotni peče, Optika,Příspěvek na penzijní a životní pojištění

福利pro zaměstnance Podpora různých variant dopravy do zaměstnání•Parkovací karty - systém

Benefity亲祖阿曼ěstnance Podpora různych变体dopravy做祖阿曼ěstnani•Parkovaci karty——系统zvyhodňujici rodiče malych děti dojiždějici风光•Zabezpeč烯parkovani kol, sprchy•科尔prace na, bruslich我po svych祖阿曼ěstnanci /祖阿曼ěstnankyněKU se zapojili做celostatni vyzvy。Podpora zaměstnavatele - úhrada účastnického poplatku。

Další úspěchy v oblasti rovných příležitostí•Důstojné pracoviště - zapojení do projecktu, jehož

Další úspěchy v oblasti rovných příležitostí•Důstojné pracoviště - zapojení do projektu, jehož smyslem je řešení problémů týkajících se šikany a jiného násilí na pracovišti。请projektu se dobrovolně zapojili personalistky a skupiny řadových i vedoucích zaměstnanců a zaměstnankyň。•Vzdělávací portál KÚOK - možnost vzdělávání zaměstnanců/zaměstnankyň včetně těch, kteří/které jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené či jsou dlouhodobě nemocní formou e-learningových kurzů prostřednictvím internetu。

benefit pro klienty úřadu•••Dětské koutky (2) Přebalovací místnost vč。mista

benefit pro klienty úřadu•••Dětské koutky (2) Přebalovací místnost vč。místa pro kojící matky Místa pro kočárky Bezbariérový přístup Odpočinková zóna s možností občerstvení (u kantýny) www。rodinaje。好的。cz webový portál zacílený na podporu a propagacity rodinné politiky (součástí krajského webu)•Informační portál pro osoby se zdravotním postižením s odkazem na tlumočnické služby do znakového jazyka

Úspěchy Olomouckého kraje navenek Olomoucký kraj realizuje řadu podpůrných opatření:•••Podpora

Úspěchy Olomouckého kraje navenek Olomoucký kraj realizuje řadu podpůrných opatření:•••Podporaprorodinných aktivit Podpora mezigeneračních vztahů Podpora hendikepovaných sportovců Bezbariérovost Slevy pro rodiny s dětmi Rodinné pasy a Olomouc region Card Family Point místo pro rodinu Projekt Senior Pas Soutěž Společnost přátelská rodině Dotační tituly napříč resorty Semináře, workshopy

Úspěchy Olomouckého kraje navenek••Realizace semináře Podpora vybudování a provoz dětských skupin

••Realizace semináře Podpora vybudování a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost Bonusové body u dotačních titulů motivace žadatelů zařadit prorodinná opatření do svých projektů午睡ř。奖金扎zřízení rodinného koutku (přebalovací puult, mikrovlnka, pitná voda, hygienické potřeby, koš) či dětského koutku的dodoorem。Víceúčelový autobus pro potřeby OK a dalších krajem zřizovaných organizací jako jsou mateřské a základní školy, charita, krajský koordinátor BESIP, senioři Olomoucký kraj je zapojen do řady projektů:——Koordinace opatř埃尼na podporu sladě倪pracovniho rodinnehoživota na urovni krajů——Senioř我děti společně…nejen naškolach——Implementace politiky starnuti na krajskou uroveň——Seniorske cestovani, Sportovni hry高级ůOlomouckeho kraje,窝pro rodiny seniory, Seniorske obalky——Podpora venkovskych prodejen

Návrhy do budoucna•vybudování dalších Family Pointů v zařízeních Olomouckého kraje•oceňování/medializace

Navrhy做budoucna•vybudovani dalš我家人点ův咱řizenich Olomouckeho kraje•奥西ňovani / medializace vyznamnych阿宝č在ů尼波aktivit subjektů祖阿曼ěřujicich se na podporu罗丹•podpora zřizovani firemnich伴侣řskychškol, dětskych koutků•podpora aktivniho otcovstvi•rozvoj alternativnich一inovativnich forem peče o děti•zakladani tzv。Komunitních center•zapojování seniorů, posilování mezigeneračních vztahů a vícegeneračního soužití•zapracování prorodinných kritérií do vhodných dotačních titulů kraje

popora soutěže Úřad na cestě k rovnosti Olomoucký kraj informaci o soutěži zveřejnil na

popora soutěže Úřad na cestě k rovnosti Olomoucký kraj informaci o soutěži zveřejnil na svých stránkách https: //www。olkraj。cz a také na sociálních sítích facebook a TwitteruDotazníky k soutěži zaslal všem obcím ve svém regionu。Olomoucký kraj se soutěže účastní!

Olomoucký kraj Děkuji za pozornost

Olomoucký kraj Děkuji za pozornost

Baidu