Centrala begrepp Tipsrunda Tvling 1 X 2 Tio

  • 幻灯片:11
下载演示
Centrala begrepp: Tipsrunda Tävling!1 X 2 Tio frågor

Centrala begrepp: Tipsrunda Tävling!1 X 2 Tio frågor

1.Hur många parter har vårt samordningsförbund?n n n 1 X 2 6

1.Hur många parter har vårt samordningsförbund?n n n 1 X 2 6 st 4 st 3 st

2.Hur många medlemmar har vårt samordningsförbund?n n n 1 X 2 4

2.你是说梅德勒马尔·哈尔特·萨莫德宁·斯本德吗?n 1 X 2 4街6街5街

3.通过采用ar samverkan吗?1 X 2 en bred term som både rymmer olika

3.通过采用ar samverkan吗?1 X 2 en bred term som både rymmer olika former av aktiviteter som två organiser gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma mål är minst två organiser i parallellsamarbete。组织erna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och det finns tydliga gränser

4.维尔卡的同义词?n 1 X 2模型=部分模型

4.维尔卡的同义词?n 1 X 2模型=部分模型= huvudman medlem = intressent

5.通过采用ar samordning吗?1 X 2 en bred term som både rymmer olika

5.通过采用ar samordning吗?1 X 2 en bred term som både rymmer olika former av aktiviteter som två organiser gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma normer och mål är minst två organiser i parallellsamarbete。组织erna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och tydliga gränser

6.基于“增大化现实”技术Vem intressent吗?1 Media X Medlemmarna 2 Vem som helst som är

6.基于“增大化现实”技术Vem intressent吗?1 Media X Medlemmarna 2 Vem som helst som är intrresserad av förbundets verksamhet

7.你是谁?1个扶手om att skapa关系员X扶手

7.你是谁?1个扶手om att skapa关系员X扶手om att fördela gemensamma resurser efter individens behov och samhällets krav 2 handlar om att undanröja organisatoriska hinder för samarbete

8.萨马尔贝特?1 X 2个繁殖期som både rymmer olika

8.萨马尔贝特?1 X 2个繁殖期som både rymmer olikaformer av aktiviteter som två organisationer gör tillsammans men även täcker mellanmänskliga fenomen genomförande av gemensam verksamhet med gemensamma normer och mål är minst två organisationer i parallellt samarbete. Organisationerna handlar gemensamt men går inte in i varandras sfärer och tydliga gränser

9.Vilka ar同义词吗?1 X 2零件=实际零件= huvudman零件

9.Vilka ar同义词吗?1 X 2 part = inpresent part = huvudman part = myndighet

10Vadär康复中心?1医学界、心理学界、社会学界

10Vadär康复中心?1医学界、心理学界、社会学界hjälpa sjuka och skadade att återvinna sina funktionsförmågor och förutsättningar för ett normalt liv X massage 2 en intern angelägenhet för landstingen

Baidu