evvlt rokon gl igazsgot szolltat是一个nyomorult

  • 幻灯片:7
下载演示

A MEGVÁLTÓ ROKON (GÓ ' ÉL)* Ø Igazságot szolgáltat A nyomorult helyzetbe került, önmagán segíteni nem

AMegváltóROKON(Gó'él)*Ø伊格拉斯哈托斯Szolgáltatakerült,ÖnmagánSegíteniNemtudócsaládnak。ØFeladataiKözéTartozottAzIdegenKézreJuttoottNagycsaládiBirtokokokokvisszaszerzéseésazeredeti tulajdonviszonyokhelyreállítása(3móz25)。ØVisszavásároltaSzükségbīleladottFöldterületet(3móz25,25,30),生病。SzegénységeMiattAdósrabszolgáváTettCsaládtagotKiváltotta(3móz25,47 -55)。Ø“Gó'él”莱特特AFérfitestvér,Az ApaiNagybátyvagyPéldáulUnokatestvér - 一个LegközelebbiSegíteniKépesFérfirokon。§*(KeresztyénBibliailexikonalapján)

A MEGVÁLTÓ ROKON (GÓ ' ÉL)* Ø Szeretetből, felelősségtudatból és istiránti engedelmességtől indítva azt tette,

A MEGVÁLTÓ ROKON (GÓ ' ÉL)* Ø Szeretetből, felelősségtudatból és istiránti engedelmességtől indítva azt tette, amit istlátott helyesnek。Ø听és a családtagjai iránti elkötelezettsége miatt áldozatot hozott másokért。Ø Megszabadított másokat nyomorúságos állapotukból。Ø Végül, a Jubileum évében mindent visszaadott a megváltott családnak。

SÓGORHÁZA SSÁG“Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor

SÓGORHÁZA SSÁG“Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz, aki nem a családhoz tartozik。一个sógora menjen be hozzá, vegye feleségül, sógorházasságot kötve így vele。születendő első gyermek viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak A nevét Izráelből。De ha annak a férfinak nincs kedve elvenni a sógornőjét, akkor a sógornője menjen el a vénekhez a városkapuba, és mondja ezt: a sógorom nem akarja fenntartani a testvére nevét Izráelben, nem akar velem sógorházasságot kötni。A város vénei hívják oda A férfit, és beszéljenek vele。Es ha allhatatosan azt mondja, hogy nincs kedve elvenni, akkor lepjen oda hozza sogornő我一个venek szeme lattara,万岁勒一个sarut ferfi labarol,小丘szembe, Es ezt mondja: Igy凯尔banni azzal az emberrel,阿基nem akarja epiteni一testvere haza nepet !5 Mózes 25, 5 -9

SÓGORHÁZA SSÁG Ø A sógorházasság vagy levirátus célja az elhunyt testvér nevének és örökségének

SÓGORHÁZA SSÁG Ø A sógorházasság vagy levirátus célja az elhunyt testvér nevének és örökségének fenntartása volt。Ø Az özvegyet feleségül vevő fivér szeretetből, felelősségtudatból és Isten iránti engedelmességtől indítva azt tette, amit Isten látott helyesnek。Ø Az özvegyet feleségül vevő fivér Isten és a családja iránti elkötelezettsége miatt áldozatot hozott másokért, amiből személyesen nem volt haszna。Ø Az özvegyet feleségül vevő fivér megszabadított egy asszonyt nyomorúságos állapotából。Az özvegy ezáltal nem vált számkivetetté vagy hajléktalanná。Ø A sógorházasság az Isten iránti engedelmességnek az embertárs felé való szeretetteljes megnyilvánulása volt。

HESZED Ø Amikor Naomi tíz éven át kedvesen és hűségesen Istenhez szeretgette menyét, Rúthot…

HESZEDØAmikor Naomi tiz即使在kedvesen es hűsegesen Istenhez szeretgette menyet, Ruthot…ØAmikor露丝,vallalva一felelmetes jovőt一致,Naomit es az ijesztőidegen foldet valasztotta…ØAmikor阿斯nem csupan torveny altal elő红外热成像minimalis mertekben, hanem bősegesen gondoskodott Naomirol es Ruthrol…ØAmikor abban一sotet korban,amikor " mindenki azt csinálta, amit jónak látott, " Naomi, Ruth és Boáz azt tették, amit Isten látott jónak…

HESZEDØSzeretet。Az Isten és embertársunk iránti szeretet, Az elesettek felé mutatott irgalom

HESZEDØSzeretet。Az Isten és embertársunk iránti szeretet, Az elesettek felé mutatott irgalom nagyon fontos számomra。ØIgazsag。Hiszek abban, hogy a szerető Isten törvényei, üzenete a legjobb dolog az ember számára。ØHű凹陷。Isten hű赛格hozzam。Én是hűséges akarok lenni hozzá és embertársaimhoz。ØAldozatkeszseg。Nem félek áldozatot hozni Istenért és más emberkért, mert tudom, hogy Isten gondoskodik rólam。ØElkotelezettseg。 Történjen bármi, azt akarom tenni, ami Isten szerint helyes.

Baidu